Bilgisayar Destekli Basit Kanca Gerilme Analizi


ÖZKIRIM H. M. , GERDEMELİ İ. , İMRAK C. E.

9. Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, 13 - 15 Eylül 2000