Product Variety Management in the Mobile Application Market Case of Turkey


KAVILI M. C. , IŞIKLI E.

15. Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 14 - 16 Ekim 2015