MEKÂNSAL RİSKLERİN YÖNETİMİNDE JEOLOJİK VE EKOLOJİKVERİLERİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ


OKAY N., TEZER A. , UZUN O., TERZİ F. , KÖYLÜ G. P. , KUTAY KARAÇOR E. L. , ...More

Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, 24 - 26 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text