Analysis and Peformance Reporting of a Solar-Powered Car in Long Road Competition


Kocaarslan İ., Gözde H., Taplamacıoğlu M. C., Şenol M. A.

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI/ JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.30, no.1, pp.13-21, 2010 (SCI-Expanded)

Abstract

Bu çalışmada, ara-ısıtmalı termal türbin içeren iki bölgeli bir güç sisteminde, yük-frekans kontrolü amacıyla kullanılan PI kontrolörün kazançları Parçacık Sürüsü Optimizasyonu (PSO) ile ayarlanmıştır. Kontrolör kazançlarının ayarlanması optimizasyon problemi olarak ele alınmış ve sonuca ulaşmak için yeni bir hedef fonksiyonu türetilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılmış, önerilen kendinden ayarlamalı PSO-PI kontrolör ile sistemin dinamik cevabının iyileştiği gözlenmiştir.