Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 1990 Yüksek Lisans

    1312 Yunan Harbi Harekât-ı Askerîyesi ve Muhâberâtı

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü