Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Bilimleri

  • Çevre Kimyası

  • Çevre Teknolojisi

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi

  • Çevresel Risk Değerlendirmesi

  • Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü

  • Mühendislik ve Teknoloji