Araştırma Alanları

 • Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği

 • Haberleşme Mühendisliği

 • Haberleşme Ağları

 • Kablosuz İletişim

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Bilgisayar Ağları

 • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

 • Endüstri Mühendisliği

 • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

 • Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları

 • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

 • Mühendislik ve Teknoloji