Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Türkiye

 • 2000 - 2004 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl), Türkiye

 • 1995 - 2000 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Periferal donör gruplar içeren ftalosiyaninlerle multimetal kompleksler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 2004 Yüksek Lisans

  alfa-naftiloksi sübstitüentli yeni ftalsiyaninlerin sentezi ve özelliklerinin incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl)

Yabancı Diller

 • İngilizce