Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitiüsü, Malzeme Mühendisliği

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

Yönetimsel Görevler