Education Information

Education Information

  • 2019 - Continues Doctorate

    Istanbul Technical University, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Katı Yer Bilimleri, Turkey

  • 2014 - 2017 Postgraduate

    Karadeniz Technical University, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Turkey

  • 2008 - 2014 Undergraduate

    Istanbul Technical University, Maden, Jeoloji Mühendisliği, Turkey