Education Information

Education Information

  • 2012 - 2016 Doctorate

    Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1995 Doctorate

    Tünel mühendisliğinde kayanın gevşeme modülünün araştırılması

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü