Education Information

Education Information

 • 2001 - 2008 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2001 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate Double Major

  Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Girit-Kıbrıs Yayları ve Ölü Deniz Fay Zonu çevresinde oluşan depremlerin kaynak mekanizması parametreleri, kayma dağılımları ve tarihsel tsunami simülasyonları Sustainable Development

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2001 Postgraduate

  23 Şubat 1995 ve 09-10 Ekim 1996 Kıbrıs depremlerinin kaynak mekanizması çözümleri

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English