Mimari Bir Dilin Biçim Grameri Analizi ve Bilgisayar Ortamında Sunumu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1995

Öğrenci: Eda Velibaşoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş