Dans Hareketi Verilerinin Sayısal Ortamda Forma Dönüştürülmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Sinem Kırkan

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş