Büro Plan Düzeni Tasarımı için Bilgisayar Destekli Bir Mimari Tasarım Modeli


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1996

Öğrenci: Murat Yünüak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş