Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Üretken bir Yaklaşım


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: Özgür Ediz

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş