Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Mimarlık Eğitimindeki Rolü


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: Serhat Çetintürk

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş