Beşiktaş–Etiler Bölgesinde Karma Kullanımlı Gayrimenkul Projesi Geliştirmesi ve En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Fatih Bilgili

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu