Beşiktaş–Etiler Bölgesinde Karma Kullanımlı Gayrimenkul Projesi Geliştirmesi ve En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi


Öğrenci: Fatih Bilgili

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu