Üç Boyutlu Temel Tasarım Uygulamaları İçin Etkileşimli Bir Arayüz Önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: Ahmet Emre Dinçer

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş

Eş Danışman: Hakan Tong