Performansa Dayalı Adaptif Bina Kabuğu Tasarımı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: Erhan Karakoç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş