Hareketli Mimari Sistemlere Dayalı bir Model Önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: Zafer Ünal

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş