Planlama ile taşınmaz değerine getirilen rant, Riva örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FADİME BAŞTÜRK

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu