Planlama ile taşınmaz değerine getirilen rant, Riva örneği


Öğrenci: FADİME BAŞTÜRK

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu