Geniş kapsamlı iyileştirme projelerinde sürdürürlebilirlik matrisi: Galata örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NESLİHAN AYDIN YÖNET

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu