Geniş kapsamlı iyileştirme projelerinde sürdürürlebilirlik matrisi: Galata örneği


Öğrenci: NESLİHAN AYDIN YÖNET

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu