Mülkiyet Hakkına Konu Olmayan Gayrimenkullerde Gayrimenkule Bağlı Devredilebilen Hakların Değer Tespiti


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gayrimenkul Geliştirme, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Zeynep Poyraz

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu