Kullanıcı Hareketlerinin Etmen Tabanlı Sistemler ile Temsili: Alışveriş Merkezi Örneği


Öğrenci: Şehnaz Cenani

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş