SİLİFKE-ERDEMLİ KUZEYİNDEKİ MİYOSEN YAŞLI KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ


Öğrenci: Banu Türkmen

Danışman: Tahsin Attila Çiner