Hesaplamalı Mimarlıktan Zaman Temelli Etkileşimli Mimarlığa Geçiş


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: Özlem Derin Yıldız

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş