Fay kontrollü bir havzada çökel sistemlerin evrimi: Çankırı havzası kuzeyi, Lütesiyen


Öğrenci: Faruk Ocakoğlu

Danışman: Tahsin Attila Çiner