Kuraklık indislerinin hidroklimatolojik verilere dayalı tahmini


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: BUĞRAYHAN BİÇKİCİ ARIKAN

Consultant: Ercan Kahya