İstanbul otel pazarı Mecidiyeköy merkezi iş alanı otel yatırım potansiyelinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NİL ATAK

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu