Kentsel açık alanlarda peyzaj-sanat ilişkileri İstanbul örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: GÜLNUR TAHRALI ARISALAN

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu