İklim ve hidrolojik modeller ile Rize'de bulunan su havzalarının taşkın risk tayini


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: OLGAY ŞEN

Consultant: Ercan Kahya