Taşınmazlarda emlak vergisine esas değer, tapu değeri ve piyasa değeri arasındaki farklılıkların incelenmesi; Beşiktaş örneği


Öğrenci: BÜLENT KIRAR

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu