Bina bilgi modelleme ile erken tasarım aşamasında karar verme süreçlerinin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi


Öğrenci: ÖMER HALİL ÇAVUŞOĞLU

Danışman: Gülen Çağdaş