Binalarda Kullanıcıların Acil Durum Davranışının ve Hareketinin Etmen Tabanlı bir Model ile Temsili ve Benzetimi


Öğrenci: Neşe Çakıcı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş