Binalarda Kullanıcıların Acil Durum Davranışının ve Hareketinin Etmen Tabanlı bir Model ile Temsili ve Benzetimi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Neşe Çakıcı

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş