Kent merkezlerinde suç korkusunun incelenmesi: Beşiktaş örneği


Öğrenci: ELİF KÖKLÜ

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu