Kent merkezlerinde suç korkusunun incelenmesi: Beşiktaş örneği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ELİF KÖKLÜ

Danışman: Funda Yirmibeşoğlu