Kullanıcı Hareketlerine Dayalı Beliren Kent Davranışı İçin Bütünleşik Bir Model


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Emirhan Coşkun

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş