Doğadan esinli interaktif bina kabuğu tasarımı için örüntüye dayalı bir model


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HÜLYA ORAL

Danışman: Gülen Çağdaş