Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarımda Eskiz


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: Beyza Kasapoğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş