Etmen Tabanlı Sistemlerle Kullanıcı Hareketinin Modellenmesi: Müze Örneği


Öğrenci: Evren Mige Şeker

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş