Mekansal Dizim ve Görünür Alan Bağlamında Geleneksel Kayseri Evleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: Özlem Atak

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş