Anizotropi kavramından sayısala dönüşümler üzerinden mimari form üretimi


Öğrenci: MEHMET HAMARAT

Danışman: Gülen Çağdaş