Hücresel özdevinim ve yapay sinir ağları yaklaşımı ile coğrafi bilgi sistemi verilerine dayalı kent benzetim modeli: izmir örneği


Öğrenci: NUR SİPAHİOĞLU

Danışman: Gülen Çağdaş