Yüksek Yapıların Kavramsal Tasarım Sürecinde Üretken Yaklaşımlar


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Öğrenci: Emre Cestel

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş