Farklı Mimari Dillerde Fraktallere Dayalı Form Üretimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: Gaye Gözübüyük

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş