Türkiye!deki akım, yağış ve sıcaklık verilerinin güneyli salınımla olan ilişkilerinin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Selcuk University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: ALİ İHSAN MARTI

Consultant: Ercan Kahya