Genetik Algoritmaların Yaratıcı Mimari Tasarımda Kullanımı


Öğrenci: Yazgı Badem

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş