Long-run equilibrium rent estimation for the office market rent in İstanbul


Öğrenci: GÖZDE KARAHAN

Danışman: Kerem Yavuz Arslanlı