Model Yapma yoluyla Tasarım Düşünme Süreci: Analog ve Dijital Model Karşılaştırması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: Çağda Özbaki

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş

Eş Danışman: Elif Sezen Yağmur Kilimci