Yüksek Binaların Kent Siluetine Etkisinin Değerlendirilmesi İçin CBS Tabanlı Bir Yöntem: Zincirlikuyu-Maslak Hattı Örneği


Öğrenci: Suzan Girginkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş