Yüksek Binaların Kent Siluetine Etkisinin Değerlendirilmesi İçin CBS Tabanlı Bir Yöntem: Zincirlikuyu-Maslak Hattı Örneği


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: Suzan Girginkaya

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülen Çağdaş